Πολιτικη Απορρητου

Η εταιρεία με την επωνυμία «POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (στο εξής «Εταιρεία») με έδρα στην Αθήνα (Παπαδιαμαντοπούλου 4), δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, συμμορφούμενοι με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον νόμο 4624/2019 και γενικότερα το σύνολο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που άπτεται της προστασίας προσωπικών δεδομένων και τυγχάνει εφαρμογής στην παρούσα. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται κάθε πληροφορία σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φορολογικού μητρώου κ.λπ.

Όνομα και Διεύθυνση Υπευθύνου Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως ορίζεται από το GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι:

POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 4, 11528, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 7292 288
E-mail: kkonst@postscriptum.gr

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας δεν υποχρεούνται να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε περιοχή του ιστοτόπου μας. Διευκρινίζουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου με αυτοματοποιημένη μέθοδο, με εξαίρεση τα στατιστικά δεδομένα μέσω των οποίων, όμως, οι χρήστες δεν είναι αναγνωρίσιμοι. Ωστόσο, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε χρησιμοποιώντας τους υπερσυνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιστοτόπου. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

2. Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που ζητήσατε. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την εσωτερική διαχείριση πελατών, καθώς και για να σας στέλνουμε υλικό που αφορά εμάς ή ενημερώσεις της Εταιρείας.

3. Αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν εκπληρώνουμε νομική υποχρέωση ή σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την έγερση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων κατά της Εταιρείας μας, για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή σε σχέση με τη διερεύνηση απάτης ή άλλου εγκλήματος. Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο με τον πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής μας. Διευκρινίζουμε ότι ενεργεί μόνο ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων υπό τις οδηγίες της Εταιρείας μας και για σκοπούς που προσδιορίζονται από την Εταιρεία μας. Σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύεται έναντι της Εταιρείας μας να συμμορφώνεται με όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Διατήρηση

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στο σημείο 2 της παρούσας πολιτικής, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται διαφορετικά από το νόμο. 

5. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Ο ιστότοπος μας δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, ούτε εν γνώσει μας συλλέγουμε πληροφορίες για αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί χωρίς την έγκυρη και επαληθευμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

6. Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας. Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, καταστροφή ή απώλεια. Ωστόσο, δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας διαβιβάζονται κατά τη χρήση του διαδικτύου.

7. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο όλων των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. 

8.  Cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ζητάνε άδεια για να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο θα εγκατασταθεί και θα βοηθήσει στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Τα cookies επιτρέπουν τις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, συμπεριλαμβανομένου το πως μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πολιτική για τα Cookies.

9. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ανά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιείται. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για καινούριες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου μας. Η παρούσα Πολιτική ισχύει από τις 10 Απριλίου 2024. 

10. Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας:

E-mail: info@postscriptum.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 7292 288