Προϊοντα

Αντιπροσωπεύουμε, υποστηρίζουμε και αναπτύσσουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας απολύτως εξειδικευμένα στον χώρο του πολιτισμού με αντικείμενο την οργάνωση, επιμέλεια και ανάδειξη του συνόλου των πόρων που διαχειρίζονται τα μουσεία, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και οι ιδιωτικές συλλογές.

Ortelia

Το Ortelia είναι ένα σύστημα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μουσειακών εκθέσεων. Διαθέτει ενσωματωμένο API με το σύστημα διαχείρισης συλλογών MuseumPlus από το οποίο αντλεί όλα τα απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό της έκθεσης (λεζάντες έργων, διαστάσεις, πολυμεσικό υλικό). Ο επιμελητής έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει εκθέσεις σε εικονικούς χώρους που μπορούν να προσομοιάζουν στον φυσικό διαθέσιμο χώρο του μουσείου.

Οι επιμελητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ortelia για να επεξεργαστούν διαφορετικές επιμελητικές προσεγγίσεις και να πειραματιστούν με διαφορετικούς τρόπους στησίματος των έργων μιας θεματικής έκθεσης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο φθοράς τους από άσκοπες μετακινήσεις. Συγχρόνως, αποτελεί ιδανικό εργαλείο για τον εμπλουτισμό του ιστότοπου ενός μουσείου με νέες θεματικές εκθέσεις.

Σε συνεργασία με την Ortelia.