Προϊοντα

Αντιπροσωπεύουμε, υποστηρίζουμε και αναπτύσσουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας απολύτως εξειδικευμένα στον χώρο του πολιτισμού με αντικείμενο την οργάνωση, επιμέλεια και ανάδειξη του συνόλου των πόρων που διαχειρίζονται τα μουσεία, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και οι ιδιωτικές συλλογές.

ArtifaxEvent

Το λογισμικό ArtifaxEvent προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τον χρονοπρογραμματισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση εκδηλώσεων, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες ανάγκες της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής διαχείρισης εκδηλώσεων καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Το λογισμικό ArtifaxEvent λειτουργεί ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και browser και αποτελεί το ενιαίο σημείο πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα που αφορούν σε μία εκδήλωση, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών, προμηθευτών, συμμετεχόντων και λοιπών συνεργατών.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ιστορικό επικοινωνίας, ξενοδοχειακές και μεταφορικές κρατήσεις, ιδιαίτερες απαιτήσεις, τα οικονομικά στοιχεία των εκδηλώσεων (κίνηση εισιτηρίων μέσω διασύνδεσης με εταιρείες ticketing, προσφορές και τιμολογήσεις προμηθευτών, πωλήσεις προγραμμάτων και merchandise κ.ά.), τα αντίστοιχα νομικά στοιχεία (συμβάσεις, πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής, πυρασφάλεια κ.ά.), καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην ακριβή χωροθέτησή τους (κρατήσεις χώρων, ταξιθεσία και διαρρύθμιση, μηχανολογικά και σκηνογραφικά στοιχεία κ.ά.).

artifax.com

Σε συνεργασία με την Ad Axem