Προϊοντα

Αντιπροσωπεύουμε, υποστηρίζουμε και αναπτύσσουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας απολύτως εξειδικευμένα στον χώρο του πολιτισμού με αντικείμενο την οργάνωση, επιμέλεια και ανάδειξη του συνόλου των πόρων που διαχειρίζονται τα μουσεία, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και οι ιδιωτικές συλλογές.

ArchiveMax

Το ArchiveMax είναι μια εφαρμογή διαχείρισης αρχείων σε διαδικτυακό περιβάλλον, η οποία επεκτείνει τη διαδεδομένη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα (open-source) Access to Memory (AtoM) με δυνατότητες Software-as-a-Service (SaaS), πλήρη υποστήριξη Unicode και πολυτονικού, καθώς και πρόσθετες λειτουργίες enterprise όπως Azure AD SSO, αναλυτική διαδρομή ελέγχου (audit trail), διασύνδεση με λογισμικά Digital Asset Management (DAM), αυτόματη μετάπτωση από άλλα διαδεδομένα συστήματα κ.ά.

Τo ArchiveMax διασφαλίζει το αρχείο σας για το μέλλον και αποτελεί μία εύχρηστη, ασφαλή και οικονομική λύση που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις συλλογές σας, τα ψηφιακά ανάτυπα, τα μεταδεδομένα και το συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Τo ArchiveMax εφαρμόζει πλήρως τα διεθνή αρχειονομικά πρότυπα (ISAD, ISAAR, ISDIAH και ISDF), είναι συμβατό με το Dublin Core και το OAI-PMH επιτρέποντας την απρόσκοπτη ψηφιακή απόθεση των συλλογών σας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και τη Europeana, ενώ εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων (EAD, EAC-CPF, CSV, SKOS).

Η PostScriptum αναλαμβάνει όλες τις πτυχές της υλοποίησης του ArchiveMax, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης αναγκών, της παραμετροποίησης, της εγκατάστασης, της εκπαίδευση χρηστών και της τεχνικής υποστήριξης.

Η PostScriptum είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας (ΕΑΕ) και υποστηρίζει το θεσμικό έργο της έχοντας μεταφέρει στην επίσημη διανομή της open-source πλατφόρμας AtoM τις ελληνικές μεταφράσεις των προτύπων ISAD, ISAAR, ISDIAH και ISDF: ΔΙΠΑΠ (Γ), ΔΙΠΚΑΕ (ΝΦΠΟ), ΔΙΠΠΕΦΔΑ και ΔΙΠΠΕΛ.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο archivemax@postscriptum.gr.