Προϊοντα

Αντιπροσωπεύουμε, υποστηρίζουμε και αναπτύσσουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας απολύτως εξειδικευμένα στον χώρο του πολιτισμού με αντικείμενο την οργάνωση, επιμέλεια και ανάδειξη του συνόλου των πόρων που διαχειρίζονται τα μουσεία, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και οι ιδιωτικές συλλογές.

Exibo

Το Exibo είναι ένα αρθρωτό εκθεσιακό σύστημα και μια πρωτότυπη μέθοδος σχεδιασμού εμπειριακών χώρων τόσο για δημόσιους όσο και για ιδιωτικούς χώρους. Στόχος του είναι να εμπλουτίσει την εμπειρία του επισκέπτη – χρήστη, δημιουργώντας ένα ιδανικό κέλυφος για αφηγήσεις (storytelling).

Σχεδιασμένο σύμφωνα με τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς ακολουθεί τους κανόνες των τριών R: Reuse – Reduce – Recycle. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, αλλά επιτρέπει επίσης την απόσβεση του κόστους κτήσης μετά από κάθε επόμενη χρήση. Η ευελιξία του Exibo τού επιτρέπει να εξυπηρετεί πληθώρα πιθανών χρήσεων, όπως κινητές εκθέσεις, εγκαταστάσεις, σκηνογραφικές ανάγκες για παραστατικούς φορείς και παρουσιάσεις εμπορικών προϊόντων.

Αποτελεί μια ολιστική μέθοδο βιώσιμου αρχιτεκτονικού και εκθεσιακού σχεδιασμού για τη διαχείριση χώρων, βασισμένο σε ένα γεωμετρικό κανόνα. Μέσα από την επανάληψη, την επέκταση και την αλληλουχία συγκεκριμένων γεωμετρικών στοιχείων, δημιουργούνται πρωτότυποι και εντυπωσιακοί χώροι για την παρουσίαση ιδεών, αξιών, ιστοριών και προϊόντων.

exibo.gr

Σε συνεργασία με την Polyptychon.