Προϊοντα

Αντιπροσωπεύουμε, υποστηρίζουμε και αναπτύσσουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας απολύτως εξειδικευμένα στον χώρο του πολιτισμού με αντικείμενο την οργάνωση, επιμέλεια και ανάδειξη του συνόλου των πόρων που διαχειρίζονται τα μουσεία, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και οι ιδιωτικές συλλογές.

eCulturePlus

MuseumPlus, ArchiveMax, Omeka και η δική σας πλατφόρμα στο Web.

Το eCulturePlus είναι η ιδανική επέκταση των λειτουργιών του MuseumPlus, του ArchiveMax, του Omeka ή της δικής σας πλατφόρμας διαχείρισης πολιτιστικών πόρων. Επιτρέπει τη δημοσίευση στο διαδίκτυο ολόκληρης ή και τμήματος της συλλογής σας, ενώ παράλληλα ενσωματώνει πολύ εύκολα το πολυγλωσσικό περιεχόμενο του συνόλου των δεδομένων στις ήδη διαμορφωμένες σελίδες του.

Οι επισκέπτες του διαδικτύου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη συλλογή μέσα από αυτή την παρουσίαση και να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τους καλλιτέχνες, τις επικείμενες εκθέσεις και τις εκδηλώσεις. Το eCulturePlus είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ως προς την προσαρμογή του στην εκάστοτε γραφιστική σχεδίαση κεντρικής ιστοσελίδας σας και τις εξειδικευμένες λειτουργίες της.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο ecultureplus@postscriptum.gr.