Προϊοντα

Αντιπροσωπεύουμε, υποστηρίζουμε και αναπτύσσουμε προϊόντα
υψηλής προστιθέμενης αξίας απολύτως εξειδικευμένα στον χώρο
του πολιτισμού με αντικείμενο την οργάνωση, επιμέλεια και
ανάδειξη του συνόλου των πόρων που διαχειρίζονται τα μουσεία,
τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και οι ιδιωτικές συλλογές.

MuseumPlus

Το MuseumPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μουσείων, ειδικά σχεδιασμένο για τις ποικίλες ανάγκες μουσείων και συλλογών: από την επιστημονική τεκμηρίωση ως την οργάνωση μιας έκθεσης, από τα θέματα της συντήρησης ως τις δημόσιες σχέσεις, από την αρχειοθέτηση εικονογραφικού υλικού ως τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Το MuseumPlus είναι μια διεθνώς δοκιμασμένη λύση πρότυπου λογισμικού με πάνω από 900 εγκαταστάσεις σε μουσεία και συλλογές, η οποία υποστηρίζει όλα τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης μουσειακών συλλογών και εγγυάται υψηλή ασφάλεια επένδυσης με μακροπρόθεσμη τεχνική υποστήριξη.

Η PostScriptum, επίσημος αντιπρόσωπος της zetcom στην Ελλάδα, την Κύπρο και την υπόλοιπη Νοτιανατολική Ευρώπη, αναλαμβάνει όλο τον κύκλο εργασιών: ανάλυση απαιτήσεων, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση χρηστών και τεχνική υποστήριξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο museumplus@postscriptum.gr.