2023

Ανωτατη Σχολη Καλων Τεχνων

Διαδραστικά Βίντεο

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 1837-2021. Μία Συλλογή Έργων σπουδής εικαστικής εξέλιξης και αποτύπωσης της ιστορικής διαδρομής της Νεοελληνικής Τέχνης

H καλλιτεχνική παραγωγή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών – του παλαιότερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας για τις εικαστικές τέχνες – ψηφιοποιήθηκε, τεκμηριώθηκε και παρουσιάστηκε ψηφιακά, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο αποθετήριο έργων όλων των εκφραστικών κατηγοριών με επιλεγμένα ζωγραφικά και φωτογραφικά έργα, γλυπτά, χαρακτικά, εγκαταστάσεις, έργα βίντεο τέχνης κ.ά. που δημιούργησαν φοιτητές της ΑΣΚΤ από το 1837 έως το 2021. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε μία σειρά από ψηφιακές διαδραστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές εμπνευσμένες από την ιστορία και το έργο της ΑΣΚΤ, με στόχο να αναδειχθεί η πλούσια καλλιτεχνική παραγωγή της και ευρύτερα η συνεισφορά της στο πεδίο των εικαστικών τεχνών και του σύγχρονου πολιτισμού.

Η υλοποίηση της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχείου όπως και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών πραγματοποιήθηκε από την PostScriptum. Για τη φιλοξενία και τη διαχείριση της ψηφιοποιημένης συλλογής χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης συλλογών MuseumPlus, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης, συμβατά με τους θησαυρούς του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της Europeana. Παράλληλα, ειδικοί ερευνητές, μουσειολόγοι, ιστορικοί τέχνης και πολιτιστικοί διαχειριστές διαμόρφωσαν αφηγήσεις και παρουσιάσεις του αρχειακού υλικού και ταυτόχρονα επαγγελματίες πληροφορικής και προγραμματιστές ανέπτυξαν ευέλικτες και φιλικές προς τον χρήστη ψηφιακές εφαρμογές, εναρμονισμένες με το σύγχρονο πολιτιστικό και ψηφιακό τοπίο. 

Μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκε εφαρμογή εικονικής περιήγησης 360° στις εκθέσεις, τις εκθεσιακές υποδομές, το ιστορικό κτηριακό συγκρότημα και τα καλλιτεχνικά παραρτήματα της ΑΣΚΤ, το ψηφιακό ερμηνευτικό έκθεμα – διαδραστικό ντοκιμαντέρ «Who is Who» και η εφαρμογή «VR ανάπτυξης εκθέσεων σε εικονικούς κόσμους».

Το έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της ΑΣΚΤ, 1837-2021. Μία Συλλογή Έργων σπουδής εικαστικής εξέλιξης και αποτύπωσης της ιστορικής διαδρομής της Νεοελληνικής Τέχνης» υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης– ΕΤΠΑ).