2023

Ιστορικο και Λαογραφικο Μουσειο Δημητσανας

Τοπική Ανάπτυξη

Μελέτη βιωσιμότητας του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας

Στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού της Δημητσάνας, το Αρχοντικό Αντωνόπουλου πρόκειται να στεγάσει το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δημητσάνας (ΙΛΑΜΟΔ). Στόχος του μουσείου είναι να αναδείξει την ιστορία της Δημητσάνας και να λειτουργήσει ως πολιτιστικός κόμβος για την περιοχή, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Υιοθετώντας σύγχρονες μουσειολογικές προσεγγίσεις, το ΙΛΑΜΟΔ θα αποτελέσει έναν δυναμικό πολιτιστικό φορέα που προσφέρει εκπαίδευση, ψυχαγωγία, ερευνητικές ευκαιρίες και συνεργασίες με αντίστοιχους οργανισμούς.

H PostScriptum, λαμβάνοντας υπόψη τις βάσεις που έθεσαν προηγούμενες μελέτες σχετικά με τον σχεδιασμό και τις διάφορες λειτουργίες του μουσείου, ανέλαβε τη μελέτη βιωσιμότητας του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πρότασης για το παρόν και το μέλλον του μουσείου με επίκεντρο την οικονομική βιωσιμότητά του.

Στη μελέτη βιωσιμότητας, αρχικά χαρτογραφήθηκε το προφίλ, οι ανάγκες και οι προσδοκίες των επισκεπτών του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας και διαμορφώθηκε μία πρόταση για τη διαρκή αύξηση της επισκεψιμότητάς του στη βάση μιας αμφίδρομης με το κοινό σχέσης. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία του μουσείου, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης για την επιχειρησιακή σκοπιμότητα και της δημιουργίας πλαισίων διαχείρισης.

Στο πλαίσιο της μελέτης αναπτύχθηκε επίσης ένα δομημένο πλαίσιο για την οικονομική διαχείριση του μουσείου κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Προσδιόρισε πιθανές ευκαιρίες, κινδύνους και οφέλη που συνδέονται με την ανάπτυξη του μουσείου, ευθυγραμμίζοντάς τα με το γενικό όραμα και τους στρατηγικούς του στόχους. Και τελικά παρείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την οικονομική διαχείριση του μουσείου, που το καθοδηγούν προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη βιωσιμότητας του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας» έγινε στην PostScriptum από το Διασυνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας.