28.11.2023
News

Ιδρυμα Αικατερινης Λασκαριδη

Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα γνώσης

Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

H PostScriptum ανακοινώνει την ολοκλήρωση του έργου «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα γνώσης – Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», ένα πολυσχιδές πρόγραμμα που στόχο έχει τη διαφύλαξη, την ανάδειξη και τη διάχυση του ελληνικού νησιωτικού και ναυτικού πολιτισμού σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Για πρώτη φορά ψηφιοποιείται και παρουσιάζεται διαδικτυακά σημαντικό μέρος της συλλογής του Ιδρύματος, ενώ αναπτύσσονται διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές με ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια, προσκαλώντας το κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας, να συμμετάσχει σε μια ξεχωριστή εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Οι εφαρμογές φέρνουν στο επίκεντρο τις τεχνολογίες αιχμής και τις εμβυθιστικές πρακτικές, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες και τα πολλαπλά οφέλη τους για τον πολιτισμό.

Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις άξονες:

Το έργο «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα γνώσης» σηματοδοτεί τη μετεξέλιξη τού ψηφιακού μετασχηματισμού του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Ύστερα από επιτυχημένες εφαρμογές, όπως το Travelogues: Με το Βλέμμα των περιηγητών, το παρόν πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει την προσπάθεια καταγραφής της ελληνικής κοινωνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, η σημασιολογική δομή του έργου προτείνει ένα σύγχρονο και καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης και αξιοποίησης του ιστορικού και πολιτισμικού κεφαλαίου, εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα της εποχής με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Υιοθετώντας διεθνείς πρακτικές, πραγματοποιήθηκαν: η σάρωση 270 σπάνιων έργων από την περιηγητική και ιχθυολογική συλλογή της Ιστορικής Βιβλιοθήκης, 4.000 φωτογραφιών φάρων, 8.825 τεκμήρια από το Αρχείο του Αντιναυάρχου Χρήστου Ντούνη και 1.787 τεκμήρια από το Αρχείο Τσάγκαρη, η φωτογράφηση 52 θαλασσογραφιών του Κωνσταντίνου Βολανάκη, καθώς και η ψηφιοποίηση και τρισδιάστατη μοντελοποίηση 40 αντικειμένων από τη Ναυτική Συλλογή του Ιδρύματος και του παραδοσιακού σκάφους «Ευαγγελίστρια». Η ψηφιοποιημένη συλλογή θα παρουσιαστεί στο κοινό υπό τη μορφή εικονικού μουσείου, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με προβλήματα όρασης.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Με στόχο την προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού μέσα από μια βιωματική και διαδραστική εμπειρία, στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν ψηφιακές εφαρμογές αντλώντας έμπνευση από το αρχειακό υλικό των συλλογών του Ιδρύματος. Οι εφαρμογές αποτελούν μια απόπειρα γεφύρωσης του παρελθόντος με το παρόν αλλά και μία παρακαταθήκη ιστορικής και πολιτισμικής γνώσης και εμπειρίας για τις μελλοντικές γενιές.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δύο ψηφιακές εκθέσεις, αφιερωμένες στις μοναδικές θαλασσογραφίες του Κωνσταντίνου Βολανάκη και στα σπάνια ναυτικά αντικείμενα από τις Συλλογές του Ιδρύματος, η εφαρμογή για κινητές συσκευές «Περιηγήσεις», η οποία αναπτύχθηκε με βάση τον ανεκτίμητο πλούτο του Ιδρύματος σε περιηγητικά κείμενα, και ο διαδραστικός χάρτης Φάρων, Ναυαγίων και Λαζαρέτων, που θα προσφέρει πλήθος πληροφοριών για τα κομβικής σημασίας κατασκευάσματα των παράκτιων περιοχών της Ελλάδας, καθώς και για τα γοητευτικά μυστήρια των θαλασσών της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Σε συνέχεια της μακράς παράδοσης του ιδρύματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργήθηκε μία υβριδική, phygital μουσειοσκευή που περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα πρωτότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παιχνιδιών ειδικά σχεδιασμένα για διαφορετικές ηλικίες. Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προσδοκά να συμβάλλει στην εξοικείωση μαθητών και καθηγητών με την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία, να ενισχύσει την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, αλλά και να ενθαρρύνει θετικές συμπεριφορές που βασίζονται στην ενσυναίσθηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Ενδεικτική αναφορά γίνεται στην εφαρμογή «Η Θάλασσα στη Λογοτεχνία», η οποία μέσω ειδικών βίντεο φιλοδοξεί να μυήσει τους χρήστες στο επικεντρωμένο στοιχείο της θάλασσας στο έργο Ελλήνων λογοτεχνών, στο εκπαιδευτικό παιχνίδι «Κάστρα και Πολιορκητές», μέσω του οποίου οι χρήστες θα μαθαίνουν παίζοντας για τα κάστρα και τα φρούρια της Ελλάδας, καθώς και στο ψηφιακό παιχνίδι ναυπηγικής, το οποίο, βασισμένο στο τρισδιάστατο μοντέλο της «Ευαγγελίστριας», προσφέρει στους χρήστες, κατά τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο, πληροφορίες για τις τεχνικές και τις μεθόδους της κατασκευής των παραδοσιακών σκαφών και την ελληνική ναυπηγοξυλουργική τέχνη.

Σχετικά με το έργο

Το έργο «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα γνώσης – Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης– ΕΤΠΑ).

Η υλοποίηση της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του αρχείου όπως και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία PostScriptum – Πληροφορική Επικοινωνίας Ε.Π.Ε. για λογαριασμό του Ιδρύματος.