2023

Φεστιβαλ Αθηνων Επιδαυρου

Τεκμηρίωση

Το Αρχείο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Μια ανεκτίμητη ψηφιακή συλλογή 65 χρόνων – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (1955-2020)

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορικής του διαδρομής, των παραγωγών και του συνολικού αποτυπώματός του στις παραστατικές τέχνες και τον ελληνικό πολιτισμό.

Βασικό σημείο εστίασης του έργου αποτελεί η τεκμηρίωση του έντυπου και οπτικοακουστικού αρχείου του Φεστιβάλ από μία δεκαμελή επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου σύμφωνα με τα διεθνή, συμβατά με τους θησαυρούς του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της Europeana, πρότυπα. Πάνω από 500 παραστάσεις, 1.500 τεκμήρια, 45.000 εικόνες, 1.300 βίντεο και 1.500 καταχωρήσεις στις κατηγορίες Οργάνωση/Σχήμα-Συντελεστές-Ερμηνευτές-Παραγωγή-Συμπαραγωγή

αναδεικνύονται για πρώτη φορά ψηφιακά υπό τη μορφή «εικονικού μουσείου» μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης πλατφόρμας MuseumPlus, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εξερευνούν σε πραγματικό χρόνο την ταυτότητα κάθε διοργάνωσης και πληροφορίες σχετικά με τις καλλιτεχνικές παραγωγές, τις εκδόσεις και τις συνεργασίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο τους.

Παράλληλα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, αναπτύχθηκαν μία σειρά από ψηφιακές εφαρμογές ορμώμενες από την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή του Φεστιβάλ. Εικονικές περιηγήσεις στους χώρους του, διαδραστικά χρονολόγια, εικονικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες και ποικίλους τρόπους διάδρασης με το κοινό, ενισχύοντας την εξωστρέφειά του και την επαφή του με διαφορετικά κοινά από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την υλοποίηση του έργου για λογαριασμό της Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε. ανέλαβε η ViLabs υπό την συμβουλευτική καθοδήγηση της PostScriptum.

Το έργο «Το Αρχείο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Μια ανεκτίμητη ψηφιακή συλλογή 65 χρόνων – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου (1955-2020)» υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης– ΕΤΠΑ).