2023

Ιδρυμα Αικατερινης Λασκαριδη

Πολυδιάστατο έργο

Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα γνώσης – Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη φέρνει κοντά στο – εγχώριο και διεθνές – κοινό τον ελληνικό ναυτικό πολιτισμό προσκαλώντας το να εξερευνήσει τις πολλαπλές πτυχές του μέσα από την αξιοποίηση και την ψηφιακή παρουσίαση σημαντικού μέρους της συλλογής του ιδρύματος: Έργα από τις ιστορικές βιβλιοθήκες Κ. Λασκαρίδη και Π. Λασκαρίδη, τεκμήρια από το αρχείο του Ναυάρχου Ντούνη, έργα τέχνης από τη Συλλογή Βολανάκη και αντικείμενα από τη Ναυτική Συλλογή είναι μερικά από τα τεκμήρια που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Παράλληλα, αντλώντας έμπνευση από το πλούσιο αυτό αρχειακό υλικό, αναπτύχθηκαν μία σειρά από διαδραστικές ψηφιακές και εκπαιδευτικές εφαρμογές, με στόχο την προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού μέσα από μία βιωματική και διαδραστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου αποτελούν μια απόπειρα γεφύρωσης του παρελθόντος με το παρόν αλλά και μία παρακαταθήκη ιστορικής και πολιτισμικής γνώσης για τις μελλοντικές γενιές.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η PostScriptum ανέλαβε την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή του αρχειακού υλικού στο διεθνές σύστημα διαχείρισης συλλογών MuseumPlus, ακολουθώντας τα διεθνή και συμβατά με τους θησαυρούς του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της Europeana πρότυπα. Παράλληλα, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR), πραγματοποίησε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διαδραστικών ψηφιακών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Το έργο «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα γνώσης – Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης– ΕΤΠΑ).