2019

Αρχειο Καβαφη

ArchiveMax

Ένα αρχείο ανοιχτό σε όλους

Το Ίδρυμα Ωνάση, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη ανοιχτότητας, προσβασιμότητας και διάδοσης του έργου του Κ. Π. Καβάφη, φέρνει κοντά στο κοινό΄το έργο του μεγάλου ποιητή στη μορφή ψηφιακής συλλογής.

Το Αρχείο Καβάφη περιλαμβάνει χειρόγραφα καβαφικών ποιημάτων, έντυπες αυτοσχέδιες εκδόσεις, πεζά λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα, μελέτες και σημειώσεις του ποιητή, καθώς και το προσωπικό του αρχείο με πλούσια αλληλογραφία, κείμενα και φωτογραφίες. Καθένας μπορεί σήμερα να εξερευνήσει το πλούσιο αρχειακό υλικό, μέσω μίας σύγχρονης ψηφιακής συλλογής στην οποία διατίθενται περισσότερα από 2.000 αρχειακά τεκμήρια.

Σκοπός του Αρχείου Καβάφη είναι η ανοιχτότητα και η ελεύθερη πρόσβασή του Aρχείου σε κοινό και ερευνητές, καθώς και η διάδοση του διεθνούς χαρακτήρα της ποίησης του Αλεξανδρινού ποιητή, ύστερα από την ψηφιοποίηση και εκ νέου τεκμηρίωσή του.

Η PostScriptum, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, συνέβαλε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων τεκμηρίωσης και προβολής του καβαφικού έργου στο Διαδίκτυο. Ακολουθώντας διεθνή πρότυπα αρχειακής περιγραφής και αξιοποιώντας το λογισμικό ανοιχτού κώδικα AtoM, το σύστημα διαχείρισης αρχειακών συλλογών ArchiveMax προσαρμόστηκε αποτελεσματικά στις ειδικές ανάγκες τεκμηρίωσης του μοναδικού αυτού εγχειρήματος του Ιδρύματος Ωνάση.

Ανακαλύψτε το έργο στο cavafy.onassis.org.